Bütünleşik Doktora

Amaç:

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren alanlarda var olan bilgi birikimine özgün çalışmalarla katkıda bulunabilen,
  2. Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapabilecek ve yönetebilecek nitelikte,

mezunlar yetiştirmektir.

Hedef: 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilen, ileri araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yapabilen ve yönetebilen mühendisler yetiştirmektir.

Kuruluş:

29 Haziran 2007’de kurulmuştur.

Bütünleşik Doktora Programı Yeterlikleri  (Çıktıları):

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği “Bütünleşik Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.

PÇ2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

PÇ3. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

PÇ4. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

PÇ5. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

PÇ6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

PÇ7. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğindeki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

PÇ8. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

PÇ9. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında “Doktora” derecesine sahip olunur.

 

Kabul Koşulları:

Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

  • Lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.
  • ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır.
  • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
  • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

 Mezunlarımız için akademik kariyer ve iş olanakları geniştir. Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler mezunlarımızın iş alanlarıdır. Kamuda, özel sektörde ve dünyanın saygın kurumlarında araştırma yapmakta veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları:

Program 7 tane EE6XX kodlu ve  6 tane EE5XX kodlu meslek dersinden, EE590 seminer dersinden ve EE700 doktora tez çalışmasından oluşmaktadır.

Gerekli 39 ders kredisini, araştırma seminerini ve doktora tezini başarıyla tamamlayanlar en az 232 AKTS ile “Doktor” ünvanı alarak mezun olmaktadır.

Ölçme Yöntemleri:

 Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

Ders Planı (Müfredat):

Müfredat, 3 tane Yüksek Lisansın zorunlu meslek dersi, EE5XX ve EE6XX kodlu seçmeli meslek derslerinden 10 tanesi,  EE590 seminer dersi ve EE700 (4 dönem) Doktora Tez çalışmasından oluşmaktadır.

Bölüm ders çıktıları için lütfen tıklayınız.