«

»

Bu Yazı bas

“EE 492” Bitirme Projesi Hakkında

Rektörlük tarafından EE 492 dersi ile ilgili yapılan değişiklik sonucunda ders ile ilgili aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

1)    EE 492 projeleri tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir.

2)    Dersi alan öğrencilerin kadrolu öğretim üyelerine olabildiğince eşit dağılımını sağlamak için;

  1. Her öğretim üyesinin, o dönem derse kaydolan öğrenci sayısına göre yürütebileceği minimum proje sayısı belirlenir.
  2. Dönem başından itibaren 1 hafta içinde öğrenciler çalışmak istedikleri konu ile ilgili olan öğretim üyesi ile irtibata geçer.
  3. Karşılıklı mütabakat sağlandıktan sonra öğretim üyelerinin boş kalan kontenjanları bölüm web sayfasında duyurulur.
  4. Bu duyurudan sonra projesi belli olmayan öğrencilere EE 492 tez danışmanlarını belirlemeleri için 1 hafta daha süre verilir.
  5. Yukarıdaki aşamalar sonunda EE 492 proje danışmanı belli olmayan öğrencilere bölüm kurulu tarafından danışman atanır.

3)    EE 492 proje raporunun tez formatı ile ilgili bilgiler bölüm web sayfasında duyurulur. Tez formatı ile uygunluğu ilgili tez danışmanı takip ve kontrol eder.

4)    EE 492 proje raporları belirlenen tarihte elektronik ortamda bölüm sekreterliğine iletilir. Bu raporlar turnit-in sisteminde Bölüm Başkanlığı ve atayacağı kişi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda aykırı bir durum var ise konu ilgili danışmana aktarılır, ve çözümlenmesi talep edilir. Aksi halde öğrenci başarısız kabul edilir.

5)    Raporların tesliminden sonra öğrenciler bölüm tarafından belirlenen tarihte toplu halde poster sunumu yapar.

6)    Poster sunumu sonrasında bölüm öğretim üyelerinin hazırlanan değerlendirme çizelgesi üzerinde imzalı olarak Bölüm Başkanlığına ilettiği puanlara göre en iyi projeler belirlenir, ve bölüm sayfasında duyurulur.

7)    EE 492 ders harf notu ise sadece tez danışmanı tarafından verilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ee.yeditepe.edu.tr/tr/ee-492-bitirme-projesi-hakkinda/