«

»

Bu Yazı bas

EE492 Bitirme Projesi Raporu Hk. (18.01.2017)

EE 492 dersine kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları dönem sonunda Turnitin’e yüklenen bitirme proje raporlarında 25% ve üzeri benzerlik çıkması halinde; o dersten “Incomplete” (I) harf notu alacaklardır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ee.yeditepe.edu.tr/tr/ee492rapor/